Skip to content

Furnir

Furnir je veoma značajan proizvod koji potiče iz prirode, a odlikuje ga to što se na njemu jasno vide karakteristike koje poseduje vrsta drveta od kojeg je izrađen kao što su tekstura, struktura i boja drveta. Drugim rečima, furnir predstavlja ono najplemenitije što se može proizvesti od drveta.
Što je drvo starije i kvalitetnije, furnir je lepši, bogatiji telsturom, a samim tim i vredniji.

Furnir se izrađuje postupkom rezanja u vrlo tanke i fine listove. Prema načinu dobijanja, deli se na ljušteni i rezani furnir.
Rezani furnir se dobija rezanjem, prethodno pripremljenog debla, furnirskim nožem i upotrebljava se za dekorativno oblaganje drvnih ploča, dok se ljušteni dobija ljuštenjem debla pomoću ljuštilica i upotrebljava se uglavnom za proizvodnju furnirskih ploča, tzv šperploča.

Tv komoda | Nameštaj po meri